Mặt bằng tầng điển hình tòa Orchid 2

Căn số 1: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 2: 2PN, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 3: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 4: 1PN, hướng cửa Đông Bắc, hướng ban công Tây Nam

Căn số 5: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 6: 2PN, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 7: 2PN, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 8: 1PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 9: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Đông Nam, hướng ban công Tây Bắc

Căn số 10: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 11: 1PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam

Căn số 12: 2PN + 1 phòng đa năng, hướng cửa Tây Bắc, hướng ban công Đông Nam